Rosinen i arkivpølsa.

Arkivportalen har vært nede noen dager men er tilbake og etter å ha rotet litt rundt har jeg funnet selve rosinen i arkivpølsa.

På Riksarkivet finnes feltarkivet til kp. 4 / IR 6.

Ordre, rapporter, meldinger og alt mulig fra mobiliseringen og frem til kapitulasjonen av styrkene i Gausdal 29. april.

Screen Shot 2017-04-15 at 21.14.49


Lorem ipsum dolor sit amet.