Livet

1942

Bildene, ordren og radiomeldingene forteller historien nesten på egenhånd.

Ca et år etter at min farfar dro til Sverige fordi han hadde hørt at derfra kunne man reise til England for å verve seg var ANVIL planlagt, og etter et par mislykkede forsøk på å ordne flyslipp av ham og utstyr i nærheten av Gudbrandsdalen fikk Shetlandsgjengen oppdraget med å frakte ham til Norge.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.32.35


6. februar 1942 kommer han tilbake til Norge, denne gangen som SOE agent under britisk kommando. Med seg har han som ca 5 årslønner i kontanter og en mengde våpen og utstyr. Mer kommer sammen med radiomannen en måned senere og en opptelling i slutten av mars tilsier at de har 100 stenguns med 60.000 skudd, 1980 håndgranater, en god mengde eksplosiver, ca 500 kg mel og ca 100 kg kaffe. Dette blir flyttet fra Silden til en dump på Melvær og skal fraktes til Lillehammertraktene på et senere tidspunkt.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.56.24


Så når radioen i Lillehammer er operativ så begynner de å tenke på å få fraktet våpnene over fjellet.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.34.52


Svaret kommer fra London en uke senere.  Jens som nevnes her er farfar Jons dekknavn Jens Thorsen.

16. april 1940/41/42/43/44/45

16. april er en dag jeg har klart å få relativt god oversikt over gjennom hele krigen og jeg har da en god ide om hvor Jon var og hva han gjorde på denne datoen gjennom hele krigen.

16. april 1940

Screen Shot 2017-04-16 at 07.23.10

Det er bare en uke siden invasjonen og sersjant Jon Gunleiksrud star oppført som troppsleder for en tropp i Kp.4 / IR6 I historiebøkene fra denne datoen.  Kompaniet var i kamp mot en tysk avdeling med panservogner på Mosmoen ved Jevnaker. I går oppdaget jeg at feltarkivet etter Kp.4 / IR6 ligger på Riksarkivet og når jeg får tatt en titt på det så håper jeg å finne ting som er av interesse for meg og resten av Gunleiksrudene selv om de ikke var så spennende at de kom med i historiebøkene. Bataljonsjefen, Kaptein Axel Baumann dukker senere opp i kommunikasjon fra Stockholm hvor han var sjef for Bataljon IV av Reservepolitiet og hjalp til med å få SOE agenter og andre ut av flyktningmottakene og videre til Stockholm og i kontakt England. Løyntant Rolf Graff Lønnevig, kompanisjefen har jeg funnet igjen i boken Den kalde fronten av Birger Tidemann-Johannesen hvor det kommer ferm at han var befal for den gruppen nordmenn som Birger Tidemann-Johannesen kom til Finland sammen med og farfar Jon var en av disse.

Rosinen i arkivpølsa.

Arkivportalen har vært nede noen dager men er tilbake og etter å ha rotet litt rundt har jeg funnet selve rosinen i arkivpølsa.

På Riksarkivet finnes feltarkivet til kp. 4 / IR 6.

Ordre, rapporter, meldinger og alt mulig fra mobiliseringen og frem til kapitulasjonen av styrkene i Gausdal 29. april.

Screen Shot 2017-04-15 at 21.14.49


Når man graver i historien

hs9 636 5 013


Etter 9. april har jeg lest meg opp på kampene de første ukene etter invasjonen i 1940. Jeg har forsøkt å finne ut hvor min farfar var når krigen begynte og det har blitt litt mer omfattende enn og utfordrende enn jeg først trodde.

Jeg har blitt fortalt at han var med i kampene på Ringerike så da hadde jeg et utgangspunkt. Felttoget på Ringerike er godt beskrevet i boka Operasjonene på Ringerike og Hadeland og der står sersjant Jon Gunleiksrud oppført som troppsleder i Kp.4/IR6 fra 16. april og kompanisjefen kom gjennom Nordmarka 11. april sammen med 20 frivillige fra som nettopp var returnert fra Finland.

Det går relativt greit å følge kp.4/IR6 fra disse Finnlandsveteranene dukket opp i Hønefoss i finske uniformer og ba om å få utlevert våpen og bli sendt til fronten og helt til de som en del av styrkene i Gausdal kapitulerer 29 april. Det er mye venting og marsjering, men også kamper der tyskerene kommer med panservogner mens nordmennene ligger med Krag-Jørgensen i skogen.

Så hopper vi tilbake til Vinterkrigen. 

Lorem ipsum dolor sit amet.