1942 

Bildene, ordren og radiomeldingene forteller historien nesten på egenhånd.

Ca et år etter at min farfar dro til Sverige fordi han hadde hørt at derfra kunne man reise til England for å verve seg var ANVIL planlagt, og etter et par mislykkede forsøk på å ordne flyslipp av ham og utstyr i nærheten av Gudbrandsdalen fikk Shetlandsgjengen oppdraget med å frakte ham til Norge.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.32.35


6. februar 1942 kommer han tilbake til Norge, denne gangen som SOE agent under britisk kommando. Med seg har han som ca 5 årslønner i kontanter og en mengde våpen og utstyr. Mer kommer sammen med radiomannen en måned senere og en opptelling i slutten av mars tilsier at de har 100 stenguns med 60.000 skudd, 1980 håndgranater, en god mengde eksplosiver, ca 500 kg mel og ca 100 kg kaffe. Dette blir flyttet fra Silden til en dump på Melvær og skal fraktes til Lillehammertraktene på et senere tidspunkt.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.56.24


Så når radioen i Lillehammer er operativ så begynner de å tenke på å få fraktet våpnene over fjellet.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.34.52


Svaret kommer fra London en uke senere.  Jens som nevnes her er farfar Jons dekknavn Jens Thorsen.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.35.27


Enda litt tid går og fjellovergangene blir etter hvert snøfrie, men da kommer beskjed om at våpendumpen har blitt tatt av tyskerene.

Screen Shot 2017-04-25 at 21.35.56


Disse ryktene kommer også over fjellet og selv om arrestasjonene var på vårparten.

Screen Shot 2017-04-25 at 22.21.01


Jon returnerte til England i september 1942 og med det var hans deltagelse i ANVIL avsluttet. 2 nye instruktører sendes i månedskiftet november/desember til Østerdalen under Operasjon GANNET.

Jon returnerer til Norge i september 1943 etter ytterligere skolering i Skottland, men det historien om GOSHAWK og den kommer en annen gang.

Lorem ipsum dolor sit amet.