16. april 1940/41/42/43/44/45

16. april er en dag jeg har klart å få relativt god oversikt over gjennom hele krigen og jeg har da en god ide om hvor Jon var og hva han gjorde på denne datoen gjennom hele krigen.

16. april 1940

Screen Shot 2017-04-16 at 07.23.10

Det er bare en uke siden invasjonen og sersjant Jon Gunleiksrud star oppført som troppsleder for en tropp i Kp.4 / IR6 I historiebøkene fra denne datoen.  Kompaniet var i kamp mot en tysk avdeling med panservogner på Mosmoen ved Jevnaker. I går oppdaget jeg at feltarkivet etter Kp.4 / IR6 ligger på Riksarkivet og når jeg får tatt en titt på det så håper jeg å finne ting som er av interesse for meg og resten av Gunleiksrudene selv om de ikke var så spennende at de kom med i historiebøkene. Bataljonsjefen, Kaptein Axel Baumann dukker senere opp i kommunikasjon fra Stockholm hvor han var sjef for Bataljon IV av Reservepolitiet og hjalp til med å få SOE agenter og andre ut av flyktningmottakene og videre til Stockholm og i kontakt England. Løyntant Rolf Graff Lønnevig, kompanisjefen har jeg funnet igjen i boken Den kalde fronten av Birger Tidemann-Johannesen hvor det kommer ferm at han var befal for den gruppen nordmenn som Birger Tidemann-Johannesen kom til Finland sammen med og farfar Jon var en av disse.

16. april 1941

På denne dagen var Jon kommet et godt stykke på veien til England.

Etter et par dagers hvile reiser de denne dagen med båt fra Odessa videre mot Istanbul.

Screen Shot 2017-04-16 at 08.28.21

 

16. april 1942

Etter at misforståelsene og konfliktene rundt Jons oppdrag fra London var avklart så gir han i denne perioden opplæring i våpenbruk og geriljakrigføring til milorggrupper i Gudbrandsdalen.

 

16. april 1943

I denne perioden var Jon tilbake i Skottland igjen, sannsynligvis ved S.T.S. 26, Glenmore Lodge i Inverness. Han blir i Skottland gjennom sommeren og returnerer ikke til Norge før på høsten.

 

16. april 1944

Jon og hans makker i GOSHAWK gruppen, Oddvar Dobloug,  har akkurat sluttet seg til GREBE. Hvor de holder til i denne perioden er jeg usikker på, men sannsynligvis befinner de seg i en eller annen hytte på fjellet mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Hele dette lille prosjektet mitt handler jo nettopp om å finne ut av slikt.

 

16. april 1945

Screen Shot 2017-04-16 at 08.15.48

GREBE har siden nyttår 44/45 holdt til i Ruudshytta, også kalt Ambassaden, i Sollia hvor de akkurat denne dagen forberedte seg til å ta i mot et flydropp med forsyninger neste dag.


Lorem ipsum dolor sit amet.