Foto

Her vil noen av bildene jeg tar dukke opp. Etter hvert som jeg får eksprimentert mer med kameraet og lærer å bruke det så håper jeg også at bildene her vil bli bedre og bedre.
Skansen Bru
Ilevollen by night
Siloer på Ila, Trondheim
Høst møter vinter
Bakklandet fra Bakke bru
høst
Smilende Tankvogn
0,3 sek måne med skyer

Lorem ipsum dolor sit amet.